โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 402 หมู่ 10 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 053-619038