Header image  
 
 
 
 

 


กิจกรรมสวนสนามงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

-----------------------------------------------12-13 กรกฏาคม 2560 อบรมกระบวนการพัฒนาความคิด
แบบเติบโต Growth Mindset ณ โรงแรมแกรนด์รูม ชร.

----------------------------------------------กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

-------------------------------------------------------------------------------------


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

*****************************************************